kezdőlap oldaltérképNyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. - 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 06 94 / 342-983, 06 94 / 500-780, Fax: 06 94 / 500-786

A regionális fejlesztési társaságok alapítását elsőként egy 1992. évi kormányhatározat tette a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) feladatává. Az alapvető célkitűzés az volt, hogy kormányzati források felhasználásával olyan gazdasági társaságokat hozzanak létre, amelyek a kis- és közepes vállalkozások tőkeellátottságának javításával előmozdíthatják a magángazdaság erősödését.

Az első társaság 1993-ban jött létre, a társaságok alapítása 1997-ben fejeződött be. Jelenleg az ország területén nyolc Regionális Fejlesztési Társaság (RFT) működik.


A Nyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Rt. jogelődje 1996. december 20-án alakult. 1998. január 1.-i fordulónappal részvénytársasággá alakult át, majd tulajdonosi körét kibővítve 1998. februárjában tőkét emelt. Az Rt., melynek törzstőkéje ekkor 778.055 e Ft volt, az MFB bankcsoportjához tartozott. Az MFB és további 15 tulajdonos, melyek között a három megyei és számos városi önkormányzat találhatók, hozta létre a Nyugat – Pannon Regionális Fejlesztési Rt-t.

A 2000. évben a Nyugat – Pannon Rt. tulajdonosi körében változás történt. A Magyar Fejlesztési Bank Rt. és a Tőketárs Kft. 2000. június 30-án eladta a társaságban lévő részvényeit a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nek. 2005. december 8. óta a társaság hivatalos elnevezése Nyugat – Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Nyugat – Pannon ZRt.)

A Részvénytársaság 2006.szeptember 29-i közgyűlése újabb tőkeemelésről döntött, amelynek alapján a Nyugat - Pannon ZRt. jegyzett tőkéje 1.029.055eFt-ra emelkedett.

Úgy az MFB, mint a későbbi fő tulajdonos Regionális Fejlesztési Holding elvárása is a nyereségorientált működés. A Nyugat- Pannon ZRt. együttműködik a Nyugat – Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, pénzügyi finanszírozóként szerepet vállal a térség fejlődését segítő programok kidolgozásában. További feladatai közé tartozik, hogy bekapcsolódjon a határon túli fejlesztési programokba is.

A Nyugat – Pannon ZRt. céljai megvalósítása érdekében különböző szolgáltatások nyújtásával vesz részt a vállalkozások tőkeellátásában, emellett széleskörű szakértői és tanácsadási tevékenységet végez.