kezdőlap oldaltérképNyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. - 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 06 94 / 342-983, 06 94 / 500-780, Fax: 06 94 / 500-786

Részvénytársaságunk 2004. évben elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az általa létrehozandó Vagyonhasznosító Rt. megvalósíthatósági tanulmányát. Az önkormányzat közgyűlése a tanulmányt elfogadta, s megvalósításra javasolta.
A tanulmány 7.500 e Ft árbevétel növekedést, a hozzákapcsolódó szakértői díjak 5.913 e Ft költséget jelentettek.

 • Szakértői, tanácsadói anyagot készítettünk Sárvár Város és Kistérsége Területfejlesztési Társulás részére 1.990 e Ft összegben, melynek feladata volt, a kistérség települései fejlesztési szándékainak feltérképezése kérdőív alapján, a projektjavaslatok átvizsgálása a megvalósíthatóság és finanszírozás oldaláról, a javaslatok hozzárendelése NFT OP-i vagy más támogatási lehetőségekhez, és ezek összegzése, egyeztetések folytatása a projektgazdákkal.
 • Részvénytársaságunk készítette el Körmend Város Önkormányzata által alapított költségvetési szerv hatékonyabb működését célzó és annak módját feltáró tanulmányt, mely, 2.800 e Ft árbevételt eredményezett. A munkát közbeszerzési eljárás keretében nyerte el társaságunk. A határidőre történő befejezés miatt két külső szakértőt vettünk igénybe, 1.200 e Ft összegben. Az önkormányzat közgyűlése a tanulmányt elfogadta, s megvalósítás is megtörtént.
 • Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából készítettünk tanulmányt, integrált Holding szervezet kialakítására és hatékony működésére, melyből 7.000 e Ft árbevételt realizáltunk. A munka elvégzéséhez külső szakértők bevonására volt szükség, mely 2.300 e Ft költséget jelentett.
 • Részvénytársaságunk az Őrségi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása által kiírt közbeszerzési felhíváson augusztus hónapban elnyerte a "Termelő létesítmények bezárásával, illetve nagy létszámot foglalkoztató intézmények megszűntetésével, válságövezet kialakulásával" összefüggésben az Őriszentpéteri Kistérség kistérségi szerkezetátalakítási programjának kidolgozását a vonatkozó jogszabályok, térségi programozási alapdokumentumok és a települések adottságainak, igényeinek figyelembevételével és betartásával, melyből árbevételünk 3.900 e Ft és 1.500 e Ft költségünk származott.
 • Körmend Város Önkormányzata PHARE CBC Program 2002. évi "Határon átnyúló környezetvédelmi infrastruktúra hálózatok" támogatási konstrukció keretében megújuló energiaforrások know-how transzfere címmel nyert pályázatot. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítését társaságunk végezte, mely 4.500 e Ft árbevételt eredményezett. A tanulmány specifikus jellege miatt alvállalkozó bevonására került sor, mely 3.430 e Ft költséget jelentett.
 • A Nyugat—Magyarországi Egyetem Regionális Gazdaságkutató Intézete a Projekt Generation Facility II. előirányzati keret terhére támogatást nyert "Innovációs és befektetési pénzügyi eszköz kialakítását megalapozó tanulmány" elkészítésére, melyet társaságunk készített el. Szerződés alapján ebből származó bevételünk 5.400 e Ft, a hozzá kapcsolódó szakértői munka 900 e Ft.
 • Részvénytársaságunk szervezett a GVOP pályázatok ismertsége növelése érdekében régiós szintű konferenciát egy budapesti cég megbízásából, melyből származó árbevételünk 200 e Ft.
 • Az I. negyedévben a részvénytársaság elkészítette Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Sopron Gazdaságáért – Thurner Mihály Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramot", melyből 4.000 e Ft árbevételt realizált. A program mikro-, kis- és középvállalkozások visszafizetési kötelezettség nélküli de minimis kamattámogatására irányul. A munkához alvállalkozókat vontunk be 950 e Ft összegben. E program iránt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata is érdeklődött.
 • Celldömölk Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében a társaságot jelölte ki a "Kemenesaljai Foglalkoztatási Paktum" című projekthez kapcsolódó PR tevékenység elvégzésére és a marketing eszközök fejlesztésére. A vállalkozási szerződés aláírásra került, a megvalósítás folyamatban van. A megbízásból származó összes árbevétel 4.958 e Ft, melyből 2006. évben 369 e Ft realizálódott.
 • A részvénytársaság által előző években írt, és projektmenedzselt pályázatok közül 2006. évre Megyehíd Község Önkormányzatának "A falufejlesztés és – megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése" pályázat végső pénzügyi beszámoló készítés részmunkája húzódott át. Az elszámolás május hónapban valósult meg, mely 607 e Ft árbevételt eredményezett.
 • Közvetve önkormányzati tevékenység közé sorolható Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa megbízásából "Szombathely város gazdaságának fejlesztése a Foglalkoztatási Paktum végrehajtása által" projekt gazdasági jövőkép és koncepció, illetőleg a befektetés ösztönzési program kidolgozása is. A tanulmány elkészült, ebből származó árbevétel 5.500 e Ft.
 • Pannonhalma Város Önkormányzatával augusztusban részvénytársaságunk áttekintette a településfejlesztési lehetőségeit, melynek keretében az Aqua-Profit Kft-vel együttműködve elkészült egy adott területre vonatkozó hasznosítási tanulmány. A társaság a projekt forrástérképét állítja össze egyelőre díjazás nélkül, azonban a projekt finanszírozásában, a jövőben szerepet kíván vállalni. Ezzel párhuzamosan tárgyalásokat folytat az önkormányzattal a település belvárosának rehabilitációjáról, melyet majd ROP forrásokból, lehetne fedezni.
 • A Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ részvénytársaságunkat bízta meg az Európai Uniós fejlesztési források azonosításához, felhasználásának és a kapcsolódó lebonyolító intézményrendszer kiépítéséhez kapcsolódó szaktanácsadói feladatok ellátásával. A tevékenységből 4.000 e Ft árbevétele származott társaságunknak. A munka elvégzéséhez alvállalkozó került bevonásra 2.200 e Ft összegben.

vissza a lap tetejére