kezdőlap e-mail oldaltérképNyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. - 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 06 94 / 342-983, 06 94 / 500-780, Fax: 06 94 / 500-786

A Nyugat- Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató KHT tevékenysége során a régió területfejlesztési illetve gazdaságfejlesztési törekvéseit hivatott segíteni nonprofit módon, hazai illetve EU-s források bevonásával, felmért és valós fejlesztési igények mentén.

A Nyugat – Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Társaság, melynek egyszemélyes alapítója a Nyugat – Pannon Regionális Fejlesztési Részvénytársaság, 2002. július 26-án alakult.

A Nyugat – Pannon Kht.-t az Alapító azzal a céllal hozta létre, hogy a Nyugat – Pannon Rt. tevékenységét segítve és kiegészítve, segítse a régiók, a megyék és kistérségek gazdaságfejlesztési és területfejlesztési céljainak, programjainak megvalósítását, valamint hozzájáruljon a kis- és középvállalkozások fejlődéséhez.

A Nyugat – Pannon Kht. alapítását továbbá az is szükségessé tette, hogy a különböző célelőirányzatok felhasználásáról szóló kormányrendeletek előírásai szerint az állami forrásokból a fejlesztésekhez, beruházásokhoz adható támogatások maximális nagysága nonprofit szervezetek esetén eléri a 90%-ot, szemben a profitorientált vállalkozásokkal, ahol a támogatás mértéke maximális 65%, illetve 50% lehet.

A Nyugat – Pannon Kht. közhasznú tevékenysége keretében részt kíván vállalni önkormányzati, kistérségi terület- és gazdaságfejlesztési projektek kidolgozásában, valamint a projektek kidolgozása mellett üzletviteli, fejlesztési tanácsadási tevékenységek végzésében.

A Nyugat-dunántúli régió térségeinek, kistérségeinek, településeinek társadalmi-, gazdasági helyzetének megismerése, a fejlődést biztosító potenciális erőforrások, valamint a kibontakozás lehetőségeinek feltárása.

A fejlesztési programok elkészítésének és megvalósításának koordinálása a projektben részt vevő szereplők bevonásával.

Az infrastrukturális-, és gazdaságfejlesztő beruházások előkészítésében és megvalósításában való közreműködés.

A Nyugat-dunántúli régió szereplői részére a közös érdekeik összehangolásának, az információk cseréjének biztosítása, valamint a szereplők részére szakmai tanácsadás nyújtása, igény szerint a konkrét fejlesztések finanszírozási lehetőségeinek feltárása, menedzselése.

Kiemelten fontos feladat a Nyugat – Pannon Kht. tevékenységének, szolgáltatásainak megismertetése a Nyugat – dunántúli régióban. E cél érdekében fontos a fokozott marketing tevékenység végzése, egyrészt a társaság által megcélzott szervezetek, potenciális parnerek (klaszterek, ipari parkok, önkormányzatok, kistérségek) irányában közvetlen módon, személyes megkeresések útján, másrészt közvetett módon interneten, kiadványokban, illetve rendezvényeken történő megjelenésekkel.

A helyi, megyei és regionális terület- és gazdaságfejlesztési programokhoz illeszkedő pályázatok, projektek, megvalósíthatósági tanulmányok készítésében való közreműködés. Pályázatírás, üzleti terv készítés önkormányzatok, kistérségek, intézmények, valamint vállalkozások részére.

A Nyugat – Pannon Kht. feladata a mikro-, kis- és középvállalkozások tudásbázisának szélesítése, mellyel elősegíthető egyrészt a Nyugat – Pannon Rt. befektetési konstrukcióinak megismertetése, az Rt. üzleti tevékenységének fokozása; másrészt az oktatási és képzési projektek keretében a kis- és középvállalkozások részére hasznosítható, a csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges Európai Uniós ismeretanyag átadása.

Forráskoordinációs tevékenység keretében pályázati lehetőségek figyelése, nemzetközi és belföldi források felkutatásában való közreműködés, valamint ezen lehetőségek kiközvetítése a Nyugat – Pannon Kht. potenciális partnerei részére.

A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kezdeményezésére létrejött a regionálisan integrált gazdaságfejlesztés magyarországi modell programja a Pannon Gazdasági Kezdeményezés. A Nyugat – Pannon Kht. feladata az is , hogy a Pannon Gazdasági Kezdeményezés céljának megvalósítását elősegítse, vagyis azt, hogy partnerségi együttműködés kezdődjön, alakuljon ki a régió területfejlesztési és gazdaságfejlesztési szervezetei között, különös tekintettel a klaszterekkel, klaszterszervezetekkel, mint a gazdaság megerősítését szolgáló szervezetekkel, ami megalapozhatja magánforrások, és a nemzetközi források mind nagyobb bevonását a regionális fejlesztésbe.

A Nyugat-dunántúli régió szereplőivel kialakított együttműködés keretében létrejövő feladatok koordinálása, elvégzése.

  • Nyugat – dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Megyei Területfejlesztési Tanácsok
  • Regionális Fejlesztési Ügynökség, Területfejlesztési Tanácsok Ügynökségei
  • Önkormányzatok
  • Kistérségi társulások, kistérségi megbízottak
  • Kormányzati és Közigazgatási szervezetek (Regionális Idegenforgalmi Bizottság, Regionális Vidékfejlesztési Iroda, SAPARD Hivatal, ITD Hungary)
  • Ipari parkok, innovációs központok
  • Vállalkozásfejlesztési-intézmények (MVA és hálózata)
  • Klaszterek (Pannon Autóipari Klaszter, Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter, Pannon Termál Klaszter, Pannon Elektronikai Klaszter, Pannon Gyümölcs Klaszter)
  • Mikro-, kis- és középvállalkozások
A projekt címe A projekt
összköltsége (EUR)
Lényegesebb
eredmények
Szerep a
projekten belül
A finanszírozás
forrása
A projekt
kezdetének és
befejezésének időpontja
Szakképzés a falusi turizmus fejlesztéséért 83.500 Akkreditálásra kerülő tananyag összeállítása, 100 fő részvételével képzés, külföldi tanulmányút Pályázó PHARE vissza nem
térítendő
+hazai társfinanszírozás
+önerő
2004.04.15.
2005.10.15.

vissza a lap tetejére