kezdőlap e-mail oldaltérképNyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. - 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 06 94 / 342-983, 06 94 / 500-780, Fax: 06 94 / 500-786

A Nyugat-Pannon ZRt. stratégiai küldetése a jövőben egy olyan, a regionális- és kistérség-fejlesztésben közreműködő célszervezet létrehozása és működtetése, mely EU-konform, harmonizál az EU finanszírozási mechanizmusaival, ennek révén pedig alkalmas uniós fejlesztési források fogadására és közvetítésére. A társaság fókuszában a nagy növekedési potenciállal bíró, forráshiányos kis- és középvállalkozások, valamint a térségi fejlesztési programokat kidolgozó és megvalósító önkormányzatok és önkormányzati társulások részére való szolgáltatásnyújtás áll.

A Nyugat-Pannon ZRt. kiemelt stratégiai feladata, hogy a magyar területpolitika hálózatos intézményeként tanácsadói és programgeneráló, illetve forrásközvetítő tevékenységével hozzájáruljon a magyarországi régiók és kistérségek, gazdasági fejlődéséhez, a regionális gazdasági struktúrák megerősödéséhez. A társaság szerepet vállal a regionális gazdaságfejlesztési programok, projektek EU-konform szervezeti, finanszírozási modelljeinek kidolgozásában, tervezésében, végrehajtásában.

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával megnyílik a Struktúrális Alapokhoz való hozzájutás lehetősége, melyet életképes, jó minőségű projektek társfinanszírozásához vehetnek igénybe vállalkozások, önkormányzatok, illetve azok társulásai. Ezen alapok forrásainak igénybevételét igyekeznek elősegíteni tanácsadói tevékenységükkel a Regionális Fejlesztési Holding hálózatához tartozó tanácsadó cégek is, amelyek nemcsak szervezési (projektgenerálási és forráskoordinációs) feladatokat látnak el, de vállalják a teljeskörű pályázati tanácsadást is (beleértve a pályázatok írását), illetve a projektek menedzselését, a végrehajtást és ellenőrzést is.

A cégeink által kínált tanácsadást kiegészíti az RFH-csoport, illetve a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott pénzügyi termékek, szolgáltatások ügynöki tevékenység keretében való közvetítése is.
A Nyugat-Pannon ZRt. kiemelt stratégiai célja a kistérségek fejlesztéseihez bevonható források körének bővítése, illetve a kistérségekben elérhető pénzügyi szolgáltatások színvonalának javítása is. Ezt a célt az RFH-csoport a kistérségekben aktív szövetkezeti hitelintézetekkel, valamint a Magyar Fejlesztési Bankkal együttműködve kívánja szolgálni azokon a területeken, amelyeken a kereskedelmi bankok tisztán piaci szempontú hitelezési gyakorlata nem érvényesülhet.

A társaság missziója, stratégiai célja, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források hatékony felhasználásával, szaktudással elősegítse a Nyugat–dunántúli területfejlesztési régió területén működő vállalkozások piacra jutását és fejlődését. Tőkebefektetéseivel és más visszatérítendő eszközökkel hozzájárul a fejlődésre képes, innovatív kis- és középvállalkozások tőkepiaci helyzetének javításához, s ezzel pozíciójuk, versenyképességük megerősítéséhez. Emellett szerepet vállal a régió, a megyék, a kistérségek, a meghatározó települések gazdaságfejlesztési céljainak a megvalósításában.

A regionális gazdaságfejlesztést elősegítő feladatok elvégzésére, a speciális pénzügyi szolgáltatások nyújtására, térségi, kistérségi programok menedzselésére képes Nyugat – Pannon Regionális Fejlesztési ZRt. elsődleges célja, hogy megőrizze és tovább erősítse a pozícióját a gazdaságfejlesztés területén a Nyugat – Dunántúli régióban.