kezdőlap oldaltérképNyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. - 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 06 94 / 342-983, 06 94 / 500-780, Fax: 06 94 / 500-786

A Nyugat-Pannon ZRt. működési területe a Nyugat-dunántúli területfejlesztési régióhoz tartozó Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye. A régió gazdasági fejlődését és helyzetét értékelve - gazdasági elemzések adataira is támaszkodva - megállapíthatjuk: annak ellenére, hogy egyértelműen megjelentek a modern gazdaságra jellemző jegyek, még jelentős számban megtalálhatók a megkésett fejlődésre utaló tényezők is.

A régió fő erősségei közé tartozik földrajzi helyzete, a humán erőforrások minősége (az iskolázottság és képzettségi mutatók szerint), magas gazdasági aktivitási rátája, ezzel együtt a munkanélküliség alacsony szintje. Magas a külföldi közvetlen tőkebefektetések aránya. A Központi régió után a Nyugat-dunántúli régióban a legmagasabb az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) mutatója. Ma már elmondható, hogy a régió összetett és több lábon álló gazdasági szerkezettel rendelkezik.

A Nyugat-Dunántúl fő gyengeségei többek között: a negatív természetes népességnövekedési ráta, a kutatás fejlesztési kapacitások alacsony szintje. A régió belső közlekedési kapcsolatai viszonylag fejletlenek, tovább nőtt a régión belüli ún. belső perifériák, döntően rurális térségek lemaradása. A relatív gazdasági fejlettség és alacsony munkanélküliség ellenére alacsony az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete.

A régió országon belüli kedvező bruttó hazai termék (GDP) mutatójával szemben valójában gyengébb a belső gazdaság helyzete. Annak ellenére, hogy a régióban igen magas a külföldi közvetlen tőkebefektetések aránya, a külföldi és a hazai ágazatok (vállalkozások) közötti kapcsolat még igen gyenge.

A régiót alkotó három megye gazdasága erősen polarizált és kettős jellegűvé vált. A régióban letelepült világszínvonalú termelést folytató nagyvállalatok különállása, szigetszerű működése egyértelműen érzékelhető, nem indukáltak helyi regionális beszállító hálózatokat, stratégiai együttműködéseket. Másrészt a rajtuk kívüli gazdasági szereplők versenyképessége erősen sebezhető, megerősödésüknek, fejlődésüknek - a tőkeerős külföldi vállalkozói jelenlét mellett - a nagyfokú tőkehiány is akadálya volt.

A kölcsönös érdekek alapján a vezető nagyvállatok részvételével kialakult klaszterek – az ezen belül is kialakuló beszállító kapcsolatok - pozitív módon befolyásolhatják az érintett vállalkozások termelékenységét, az innovációs folyamatokat, általában a helyi vállalkozások megerősödését, fejlődését.

A Nyugat – Dunántúli régió kis- és középvállalkozásainak finanszírozása

 • Tőkerészesedés vállalása magánvállalkozásokban
 • Tulajdonosi hitel nyújtása
 • Részletre történő értékesítés
 • Bérlet
 • Operatív (üzleti) lízing
 • Forrásközvetítés

Üzletviteli tanácsadás és az ehhez kapcsolódó tevékenységek az alábbi partnerek részére

 • Területfejlesztési Tanácsok (régiós, megyei)
 • Önkormányzatok
 • Kistérségi társulások
 • Ipari Parkok
 • Klaszterek
 • Kis- és középvállalkozások

A Gazdasági Minisztérium pályázati rendszerében való közreműködés

 • Pályázati kiírásban való közreműködés
 • Potenciális pályázók felkutatása (tájékoztató rendezvények)
 • Ügyfélszolgálat
 • Benyújtott pályázatok minősítése, döntés-előkészítés
 • Nyertes pályázatok monitoringja

A társaság fő tevékenysége: 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

vissza a lap tetejére