kezdőlap oldaltérképNyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. - 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 06 94 / 342-983, 06 94 / 500-780, Fax: 06 94 / 500-786

A 2063/2000. (III.29.) számú Kormányhatározat alapján az üzleti célú befektetési előirányzat terhére az ÁPV Rt. 500 millió jegyzett tőkével, a regionális gazdaságpolitika megvalósításának érdekében megalapítja a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-t (RFH). A 2220/2000. (IX. 21.) Kormányhatározat értelmében 2001. januárban a Regionális Fejlesztési Holding az ÁPV Rt.-től átkerült a Gazdasági Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alá. A Regionális Fejlesztési Holding ZRt-vel kapcsolatos tulajdonosi jogokat ekkor a területfejlesztésért felelős államtitkár gyakorolta.
A privatizációs törvény 2006 évi módosítása után a tulajdonosi jogok gyakorlása az MFB Zrt-hez került, míg az állami vagyonról szóló 2007.évi CVI.sz. törvény rendelkezései értelmében e jogok gyakorlása jelenleg a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács hatásköre.

A Regionális Fejlesztési Holding üzleti tevékenysége döntően a csoportjához tartozó társaságok üzleti aktivitására, kisebb részben saját közvetlen tevékenységére épül. A csoportjához tartozó társaságok között kiemelkedő a regionális fejlesztési társaságok (RFT-k) gazdaságpolitikai szerepe.

Az RFH 2000-ben előkészítette, és 2001-ben befejezte az RFT-k egységes országos hálózatos intézményrendszerré fejlesztését.

Az RFT-k üzleti tevékenységének fő irányai: kis- és középvállalkozások finanszírozása változatos eszköztárral (befektetés, tagi kölcsön, bérlet, illetve pénzügyi lízing, hitel, faktoring), valamint a regionális fejlesztés (programok kidolgozása és végrehajtása, projektcégek alapítása, támogatás-közvetítés).
2002. őszén a Holding - a Kormány 2305/2002. (X. 10.), a területfejlesztés aktuális feladatairól szóló határozatában foglalt irányelvek figyelembe vételével - új középtávú stratégiát dolgozott ki. Az elfogadott új stratégia az RFH-csoport küldetéseként egy olyan, a regionális- és kistérség-fejlesztésben közreműködő célszervezet kialakítását határozza meg, mely EU-konform, harmonizál az EU finanszírozási mechanizmusaival, ennek révén pedig alkalmas uniós fejlesztési források fogadására.

A Regionális Fejlesztési Holding a jövőben olyan országos hálózattal rendelkező fejlesztési holdinggá kíván alakulni, melynek fő tevékenysége a közreműködésével létrejövő, állami forrásokon túl magántőkét, illetve európai uniós forrásokat is mozgósító kockázati tőkealapokon keresztül történő, maximum egymillió euró összeghatárig terjedő vállalkozás-finanszírozás, illetve az országos hálózaton keresztül történő fejlesztési-tanácsadói-forrásközvetítő tevékenység. Utóbbinak a címzettjei a régiók kis- és közepes vállalkozásai, valamint a települési önkormányzatok, azok társulásai, valamint a kistérségek, a megyék és a régiók.

Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési ZRT

 • Székhely: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 32.
 • Postai cím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 32.
 • Telefon: 94 342-983, 94 500-780
 • Fax: 94 500-786
 • E-mail:
 • Web: www.nyupan.hu

Közép Pannon Regionális Fejlesztési ZRT

 • Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12.
 • Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12.
 • Telefon: 22 315-402, 22 500-268
 • Fax: 22 315-402
 • E-mail:
 • Web: www.kprf.hu

Központi Regionális Fejlesztési ZRT

 • Székhely: 1085 Budapest, Baross u. 22-26.
 • Telephelye: 8230 Balatonfüred, Zsigmond u. 2.
 • Postai cím: 1085 Budapest, Baross u. 22-26.
 • Telefon: 1 486-2883
 • Fax: 1 486-3177
 • E-mail:
 • Web: www.rfh-rt.hu

Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési ZRT

 • Székhely: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36.
 • Postai cím: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36.
 • Telefon: 72 314-845
 • Fax: 72 314-867
 • E-mail:
 • Web: www.ddrf.hu

Regionális Fejlesztési Finanszírozó ZRT

 • Székhely: 1085 Budapest, Baross u. 22-26.
 • Postai cím: 1085 Budapest, Baross u. 22-26.
 • Telefon: 1 327-6003
 • Fax: 1 486-3177
 • E-mail:
 • Web: www.rfh-rt.hu

Informatikai Kockázati Tőkealap- kezelő ZRT

 • Székhely: 1085 Budapest, Baross u. 22-26.
 • Postai cím: 1085 Budapest, Baross u. 22-26.
 • Telefon: 1 486-3120
 • Fax: 1 486-3176
 • E-mail:
 • Web: www.rfh-rt.hu

Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési ZRT

 • Székhely: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 18.
 • Postai cím: 3101 Salgótarján, Pf. 34.
 • Telefon: 32 422-901, 422-902
 • Fax: 32 422-903
 • E-mail:
 • Web: www.krf.hu

Záhony és Térsége Fejlesztési KFT

 • Székhely: 4625 Záhony, Európa tér 20.
 • Postai cím: 4625 Záhony, Európa tér 20.
 • Telefon: 45 525-700
 • Fax: 45 525-630
 • E-mail:
 • Web: www.ztf.hu

Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési ZRT

 • Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.
 • Postai cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.
 • Telefon: 42 420-645
 • Fax: 42 420-641
 • E-mail:
 • Web: www.erf.hu

Duna- Tisza Regionális Fejlesztési ZRT

 • Székhely: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 21.
 • Postai cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 21.
 • Telefon: 62 424-214
 • Fax: 62 424-214
 • E-mail:
 • Web: www.duna-tisza.hu

vissza a lap tetejére