ELŐZMÉNYEK  |  ALAPÍTÁS  |  TULAJDONOSI SZERKEZET
A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HOLDING A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁGOK FŐTULAJDONOSA


    A regionális fejlesztési társaságok alapítását elsőként egy 1992. évi kormányhatározat tette az Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) feladatává. Az alapvető célkitűzés az volt, hogy kormányzati források felhasználásával olyan gazdasági társaságokat hozzanak létre, amelyek a kis- és közepes vállalkozások tőkeellátottságának javításával előmozdíthatják a magángazdaság erősödését.

    Az első társaság 1993-ban jött létre, a társaságok alapítása 1997-ben fejeződött be. Jelenleg az ország területén nyolc Regionális Fejlesztési Társaság (RFT) működik.


    A Nyugat - Pannon Regionális Fejlesztési Kft. 1996. december 20-án alakult. 1998. január 1-i fordulónappal részvénytársasággá alakult, majd tulajdonosi körét kibővítve 1998. februárjában tőkét emelt. Az Rt., melynek törzstőkéje 778.055 e Ft. az MFB bankcsoportjához tartozott. Az MFB és további 15 tulajdonos, melyek között a három megyei és számos városi önkormányzat találhatók, hozta létre a Nyugat - Pannon Regionális Fejlesztési Rt-t.

    A 2000. évben a jegyzett tőke nagyságában nem, de a tulajdonosi körében változás történt. A Magyar Fejlesztési Bank Rt. és a Tőketárs Kft. 2000. június 30-án eladta a társaságban lévő részvényeit a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nek.

      A bank, és a későbbi fő tulajdonos Regionális Fejlesztési Holding Rt. elvárása is nyereségorientált működés, melynek érdekében a Nyugat - Pannon Regionális Fejlesztési Rt. együttműködik a Nyugat - Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, pénzügyi finanszírozóként szerepet vállal a térség fejlődését segítő programok kidolgozásában. További feladatai közé tartozik, hogy bekapcsolódjon a határon túli fejlesztési programokba is.

    A Nyugat - Pannon Rt. céljai megvalósítása érdekében különböző szolgáltatások nyújtásával vesz részt a vállalkozások tőkeellátásában, emellett széleskörű szakértői és tanácsadási tevékenységet végez.


tag neve vagyoni hányad
(%)
jegyzetttőke könyvszerinti értéken (e Ft)
Regionális Fejlesztési Holding Rt. 78,18 608.300
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata   9,00 70.020
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata   2,67 20.800
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata   2,98 23.154
Szentgotthárd Város Önkormányzata   0,46 3.600
Vas megye Önkormányzata   0,26 2.000
Celldömölk Város Önkormányzata   0,11 850
Körmend Város Önkormányzata   0,10 800
Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzata   0,05 390
Vasvár Város Önkormányzata   0,04 335
Zala megye Önkormányzata   0,01 100
Kondor Stúdió Kft   0,01 100
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata   5,26 40.960
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata   0,61 4.761
Kapuvár Város Önkormányzata   0,01 100
Csorna Város Önkormányzata   0,23 1.785
Összesen 100,0  778.055    A 2063/2000. (III.29.) számú Kormányhatározat alapján az üzleti célú befektetési előirányzat terhére az ÁPV Rt. 500 millió jegyzett tőkével, a regionális gazdaságpolitika megvalósításának érdekében megalapítja a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-t. A 2220/2000. (IX. 21.) Kormányhatározat értelmében 2001. januárban a Regionális Fejlesztési Holding Rt. az ÁPV Rt.-től átkerült a Gazdasági Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alá. A 148/2002. (VII.1.) Kormányrendelet szerint a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter gyakorolja.

    A Kormányhatározat rendelkezéseinek végrehajtása során a Regionális Fejlesztési Holding Rt. (RFH) az MFB könyveiben, a szerződéskötés időpontjában szereplő nettó nyilvántartás szerinti értéken, halasztott fizetéssel megvásárolta a regionális fejlesztési társaságok MFB közvetlen és közvetett tulajdonában lévő részvényeit és üzletrészeit.
      A 2220/2000. (IX. 21.) Kormányhatározat a Regionális Fejlesztési Holding Rt. működési feltételei mellett a társaság feladatairól is rendelkezik.

    Az RFH üzleti tevékenysége döntően a csoportjához tartozó társaságok üzleti aktivitására, kisebb részben saját közvetlen tevékenységére épül. A csoportjához tartozó társaságok között kiemelkedő a regionális fejlesztési társaságok (RFT-k) gazdaságpolitikai szerepe.

    Az RFH 2000-ben előkészítette, és 2001-ben befejezte az RFT-k egységes országos hálózatos intézményrendszerré fejlesztését.

    Az RFT-k üzleti tevékenységének fő irányai: kis- és középvállalkozások finanszírozása változatos eszköztárral (befektetés, tagi kölcsön, bérlet, illetve pénzügyi lízing, hitel, faktoring), valamint a regionális fejlesztés (programok kidolgozása és végrehajtása, projektcégek alapítása, támogatás-közvetítés).
    Az RFT-k éves átlagos kihelyezés-állománya 1999-2000-ben 2-2,5 milliárd Ft között alakult. A cégek egy része (Balatoni, Dél-Alföldi, Északkelet-Magyarországi RFT) alapítás óta jegyzett tőkéjének közel 1,5-szeresét helyezte ki eddig a gazdaságba.

Ugyanez 2000-ben a többi társaság esetében megközelítette a 70-80%-ot. Kis- és középvállalkozás-finanszírozói tevékenységük több mint 5000 fő számára teremtett munkahelyet és további 6-7000 fő számára biztosított (biztosít) megélhetést.
      Az RFT-k aktív befektetési és finanszírozói tevékenysége 15-18 milliárd Ft nagyságrendű fejlesztési forrást mozgatott meg, a kapcsolódó vállalkozói saját forrással és egyéb finanszírozási konstrukciókon (pl. banki hitel, állami támogatás) keresztül.

    Az RFT-k üzleti aktivitásának folyamatos bővítését segíti az RFH részéről a Dél-Alföldi és az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési részvénytársaságoknál 2001. második félévében végrehajtott 400-400 millió forintos tőkeemelés.
    Az RFH feladatait a Gazdasági Minisztériummal, illetve a Miniszterelnöki Hivatallal kötött támogatási megállapodások szabályozzák. A pályázati lebonyolító tevékenység része a Széchenyi Terv megvalósításának.

Elérhetősége: http://www.rfh-rt.hu


REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁGOK (RFT-K):
 1. Balatoni Regionális Fejlesztési Részvénytársaság - Balatonfüred
 2. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Részvénytársaság - Békéscsaba
 3. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Részvénytársaság - Pécs
 4. Duna-Tisza Regionális Fejlesztési RészvénytársaságvSzeged
 5. 5Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Részvénytársaság - Nyíregyháza
 6. Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Részvénytársaság - Salgótarján
 7. Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Részvénytársaság - Székesfehérvár
 8. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Részvénytársaság - Szombathely


EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉL- ÉS PROJEKT-TÁRSASÁGOK:
 1. Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Kft.
 2. Duna Fejlesztési Kft.
 3. Záhony és Térsége Fejlesztési Kft.
 4. Regionális Kockázati Tőkealap-kezelő Rt.
 5. Bodrog-Hernád-Sajó Kft.
 6. Kaposvári Gazdaságfejlesztő Kft.
 7. Rákóczi Fejlesztési Rt.
 8. Beszállítói Befektető Rt.
 9. Regionális Fejlesztési Finanszírozó Rt.
 10. RFH Informatikai Kft.
 11. Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Rt.