Tőkebefektetés

A Nyugat-Pannon Zrt. célja befektetései során, hogy elősegítse a térségi gazdaságfejlesztést, a szerkezetváltást és a versenyképességet, ezért befektetései elsősorban termelő beruházáshoz kötődnek. Ebből adódóan a Társaság olyan tőkebefektetéseket hajt végre, melyek a komparatív előnyök kiaknázását segítik elő, lehetőség szerint új munkahelyek megteremtését eredményezik, illetve az innovációra és a gazdasági növekedés fokozására vonatkoznak.

Zárt tőkebefektetés

  • Befektetési célterület: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok
  • Befektetés összege: maximum 150 millió forint
  • Futamidő: 3 - 5 év
  • Konstrukciók: fix hozamon kihelyezett, minimális hozamelvárással kihelyezett tőke

Stratégiai befektetés

  • Befektetési célterület: önkormányzatok, önkormányzati társulások, vállalkozások
  • Befektetés összege: legalább 1 millió, maximum 150 millió forint
Futamidő: 3 - 5 év