A Nyugat-Pannon Zrt. – amely aktív szerepet vállalt a Nemzeti Fejlesztési Tervben foglalt Operatív Programok, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyes projektjeinek megvalósításában – kiemelt feladatának tartja a terület- és vállalkozásfejlesztéssel, pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információk közvetítését annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások, illetve az önkormányzatok hozzáértő forrásból tájékozódhassanak az elérhető hazai és uniós finanszírozási lehetőségekről. Ennek zálogaként Új Széchenyi InfoPontok is vagyunk.


Ennek érdekében a Nyugat-Pannon Zrt. az alábbi területeken nyújt szolgáltatásokat partnereinek:

  • Projekt-előkészítés

A Megrendelő projektötleteinek előzetes értékelése, tanácsadás a projektötletek feltárásában, konkurens projektek esetén projekt-kiválasztás.

  • Projektfejlesztés

Komplex projektfejlesztés, megvalósíthatósági tanulmányok írása, üzleti terv készítése, építési tervek beszerzése, engedélyeztetés, forrástérkép-összeállítása, szükség esetén előfinanszírozás.

  • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése

Hazai és európai uniós pályázatok esetén a támogatás nyújtója megvalósíthatósági tanulmány készítését írhatja elő. A tanulmány segíti a projektgazdát abban, hogy valós képet kapjon a projekt állapotáról, finanszírozhatóságáról, jövőbeni fenntarthatóságáról.

  • Pályázatírás

Hazai és uniós pályázati források nyomon követése, folyamatos egyeztetés a támogatás-nyújtóval, projekt pályázat-képessé formálása, pályázatkészítés.

  • Projektmenedzsment

Nyertes pályázat esetén teljes körű projektmenedzsment szolgáltatás. Segítség a projekt lebonyolításában, beszerzési eljárások bonyolítása, beszerzések értékelése-, minőségbiztosítása, műszaki szakértő megbízása, szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése mind a közbenső, mind a záró fázisban, kapcsolattartás a támogatás-nyújtóval.

  • Oktatás, képzés, tananyagfejlesztés, rendezvényszervezés

Egyéni vagy csoportos képzések bonyolítása intézményi vagy gazdasági szereplők részére az alábbi területeken: Területfejlesztési tervezés, programozás, hazai és európai uniós pályázatok bemutatása, projektfejlesztés, projektmenedzsment. Partnerkeresés projektek végrehajtásához. Egyéb tájékoztató rendezvények (workshop-ok, partnerségi egyeztetések, lakossági fórumok) szervezése.

  • Érdekképviselet

Folyamatos kapcsolattartás a projektgazda/pályázó és a támogatást nyújtó szerv (Minisztériumok, RFÜ-k, stb.) között a programozási és pályázati szakaszban. Külső tőkebevonás esetén a projektgazda képviselete a finanszírozónál.