A Nyugat-Pannon Zrt. az önkormányzatok fejlesztési partnere
A Nyugat-Pannon Zrt. stratégiai célkitűzése a növekedési potenciállal bíró, de forráshiányos, térségi fejlesztési programokat kidolgozó és megvalósító önkormányzatok és önkormányzati társulások támogatása.
A cégcsoport részt kíván venni a térség- és településfejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában, partnereit elsősorban a központi fejlesztési források bevonásával, piaci-gazdasági információk közvetítésével, továbbá egyre bővülő pénzügyi szolgáltatásaival segíti.
A Nyugat-Pannon Zrt. stratégiai célkitűzése továbbá olyan regionális- és kistérség-fejlesztésben közreműködő célszervezetek létrehozása és működtetése, melyek harmonizálnak az EU finanszírozási mechanizmusaival, ennek révén pedig alkalmasak uniós fejlesztési források fogadására és közvetítésére.

Kiemelt támogatási területek
Környezetvédelem, energetika
(épületenergetika, távhő, megújuló energia alapú térségfejlesztés, térségi vízrendezés, stb.)
Közlekedés és infrastruktúra fejlesztés (kerékpárút-hálózat, közút, gazdasági központok intermodalitásának elősegítése, stb.)
Település- és intézményfejlesztés (városrehabilitáció, közoktatási, szociális és közművelődési intézmények, e-közigazgatás, stb.)
Egészségügy (alap- és járóbeteg ellátás, rehabilitációs szolgáltatások, életmódprogramok, stb.)

Turizmus