A Nyugat-Pannon Zrt. célja a térségi kis- és középvállalkozások megerősítése, tőkeerejük növelése, valamint forráslehetőségeik kibővítése a fejlesztések, a reorganizáció, illetve a munkahelyteremtés és megőrzés érdekében.
A Nyugat-Pannon Zrt. támogatási politikája a gazdasági válság hatására megszigorodott banki hitelezés okozta forráshiányt igyekszik mérsékelni, és így teret nyit a pályázók számára a támogatások elnyerésében és a projektek végrehajtásában.
A mikro-, kis- és középvállalkozások üzleti célú fejlesztéseit a cégcsoport, pénzügyi termékein túl, a projektek komplex megtervezésével és megszervezésével, a megfelelő finanszírozási konstrukciók kidolgozásával, valamint az elérhető hazai és európai uniós források felkutatásával is segíti.

Kiemelt támogatási területek Vállalkozásfejlesztés (telephelyfejlesztés; ipartelepítés; komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás támogatása; kísérleti fejlesztések; ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátor házak fejlesztése; logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése; piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása)
Környezetvédelem, energetika (épületenergetikai fejlesztés; távhő szolgáltatási rendszer kialakítása és fejlesztése; távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energia alapú térségfejlesztés)
Közlekedés és infrastruktúra fejlesztés (közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése;
Turizmus (egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése; turisztikai szolgáltatások fejlesztése; versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés; turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése)
Vidékfejlesztés, mezőgazdaság (a baromfi telepek korszerűsítése; borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése; öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése)