A Nyugat – Pannon Regionális Fejlesztési ZRt. története, a Társaság alapítása:

A regionális fejlesztési társaságok alapítását elsőként egy 1992. évi kormányhatározat tette a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) feladatává. Az alapvető célkitűzés az volt, hogy kormányzati források felhasználásával olyan gazdasági társaságokat hozzanak létre, amelyek a kis- és közepes vállalkozások tőkeellátottságának javításával előmozdíthatják a magángazdaság erősödését.
A Nyugat- Pannon Regionális Fejlesztési Rt. jogelődje 1996. december 20-án alakult. 1998. január 1.-i fordulónappal részvénytársasággá alakult át, majd tulajdonosi körét kibővítve 1998. februárjában tőkét emelt. Az Rt., melynek törzstőkéje ekkor 778.055 e Ft volt, az MFB bankcsoportjához tartozott. Az MFB és további 15 tulajdonos, melyek között a három megyei és számos városi önkormányzat találhatók, hozta létre a Nyugat – Pannon Regionális Fejlesztési Rt-t.
A 2000. évben a Nyugat – Pannon Rt. tulajdonosi körében változás történt. A Magyar Fejlesztési Bank Rt. és a Tőketárs Kft. 2000. június 30-án eladta a társaságban lévő részvényeit a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nek. 2005. december 8. óta a társaság hivatalos elnevezése Nyugat – Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Nyugat – Pannon ZRt.)
A Részvénytársaság 2006.szeptember 29-i közgyűlése újabb tőkeemelésről döntött, amelynek alapján a Nyugat - Pannon ZRt. jegyzett tőkéje 1.029.055 ezer Ft-ra emelkedett. A Társaság életében jelentős további változásként értékelhető, hogy 2009. évben egy 300 millió forintos tőkeemelés követően a jegyzett tőkéje 1.329.055 ezer forintra gyarapodott, melynek következtében a vállalat potenciális tőkeháttere megsokszorozódott.
Úgy az MFB, mint a későbbi fő tulajdonos Regionális Fejlesztési Holding elvárása is a nyereségorientált működés. A Nyugat- Pannon ZRt. együttműködik a Nyugat – Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, pénzügyi finanszírozóként szerepet vállal a térség fejlődését segítő programok kidolgozásában. További feladatai közé tartozik, hogy bekapcsolódjon a határon túli fejlesztési programokba is.
A Nyugat – Pannon ZRt. céljai megvalósítása érdekében különböző szolgáltatások nyújtásával vesz részt a vállalkozások tőkeellátásában, emellett széleskörű szakértői és tanácsadási tevékenységet végez.

Cégadatok

Jegyzett tőke:                                     1,329 milliárd Ft
Saját tőke:                                          1,295 milliárd Ft

Leányvállalatok:                                  1 leányvállalat és 8 társult vállalkozás
Leányvállalatok jegyzett tőkéje:         440.950 eFt

Tulajdonosi jogok gyakorlója: Regionális Fejlesztési Holding Zrt (87,15%)
   
  Celldömölk Város Önkormányzata
 

Csorna Város Önkormányzata

 

Győr MJV Önkormányzata

 

Kapuvár Város Önkormányzata

 

Kondor Stúdió Kft

 

Körmend Város Önkormányzata

 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

 

Nagykanizsa MJV Önkormányzata

 

Sopron MJV Önkormányzata

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata

 

Szombathely MJV Önkormányzata

 

Vas megye Önkormányzata

 

Vasvár Város Önkormányzata

 

Zala megye Önkormányzata

 

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata